ICE Agency Serious Work for Serious People

Dienstverlening

Dienstverlening

Primair zendt ICE Agency Poolse uitzendkrachtkrachten uit op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er tal van aanvullende diensten die we onderstaand opsplitsen in diensten voor de werkgever en diensten voor de werknemer: 

Ten aanzien van de werkgever zorgt ICE Agency voor:

 • verloning volgens elke gewenste CAO;
 • werving & selectie van uitzendkrachten volgens Nederlandse normen en stellen vervolgens een Nederlandse taalcursus verplicht;
 • payrollcontstructie die werkgevers de gelegenheid biedt hun zzp-ers tegen een zeer aantrekkelijk tarief onder te brengen;
 • Garantie dat ICE Agency werkt volgens de NEN 4400-1 norm, VCU en ABU-voorwaarden;
 • GRATIS vertaling van arbodocumenten, veiligheidsinstructies en bedrijfsreglementen.¬†

Ten aanzien van de werknemer zorgt ICE Agency voor:

 • burgerservicenummer en ziektekostenverzekering
 • zeer goede huisvesting in voornamelijk eensgezinswoningen
 • faciliteren bij: aanvullende ziektekostenverzekering, administratieve ondersteuning tav communicatie met Nederlandse instanties (denk aan belastingdienst, visvergunningen enz.) opleiding Nederlandse taal (verplicht)
 • begeleiding bij medische bezoeken
 • beschikbaarheid dagelijks vervoer
 • 24 uur per dag bereikbaarheid bij calamiteiten¬†

Achtergrond en visie

Media

Serious Work for Serious People