Bij ICE Agency hechten we veel waarde aan professionaliteit en kwaliteit. Daarom beschikken we over diverse certificeringen en zijn we aangesloten bij verschillende bonden en netwerken, die onze professionaliteit en kwaliteit waarborgen. ICE Agency werkt volgens de normen van de ABU, NEN 4400-1 en SNA. Daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf.

Algemene Bond Uitzendondernemingen

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is ruim 55 jaar (sinds 1961) dé belangenbehartiger van uitzendondernemingen in Nederland. Met 560 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie zo’n 65 procent van de markt en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Samen helpen de ABU- leden per jaar zo’n 770.00 uitzendkrachten aan een baan en ook duizenden ondernemingen aan flexibele arbeidskrachten. Belangrijk is dat de ABU ook zorgt dat haar leden gecontroleerd worden op het naleven van de ABU-cao. De 560 ABU- leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Als ABU-lid wordt ICE Agency periodiek gescreend door een Controlerende Instelling (CI), voor een constante waarborging van onze kwaliteit.

NEN 4400-1

NEN 4400-1 is een onafhankelijk keurmerk voor arbeidsbemiddelaars, onder toezicht van de Stichting Normering van de Arbeid. NEN 4400-1 heeft daarmee de rol overgenomen van de bekende stichtingen RIA, RIV, SFT, SVU en VRO.

Stichting Normering Arbeid

SNA-gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.