W ICE Agency wierzymy, że jakość oraz profesjonalizm stanowią wartości kluczowe. Dlatego też otrzymaliśmy różne certyfikaty i jesteśmy stowarzyszeni w kilku związkach oraz sieciach poręczających za naszą jakość i profesjonalizm. ICE Agency działa zgodnie z przepisami ABU, NEN 440-1 oraz normami systemu rachunków narodowych (System of National Accounts, w skrócie SNA). Co więcej, jesteśmy uznaną firmą szkoleniową.

ABU – Federacja Prywatnych Agencji Pracy

Federacja Prywatnych Agencji Zatrudnienia (ABU) jest głównym reprezentantem prywatnych agencji zatrudnienia w Holandii od ponad 55 lat (od 1961 roku). Wraz z 560 członkami ta organizacja branżowa reprezentuje około 65% rynku, co czyni ją największą organizacją w sektorze agencji pracy tymczasowej. Członkowie ABU pomagają około 777 000 pracownikom tymczasowym znaleźć pracę i zapewniają elastyczną siłą roboczą tysiącom firm. Ważne jest również, by wiedzieć, że ABU monitoruje swoich członków pod względem stosowania się do Układu Zbiorowego Pracy ABU. Pięciuset sześćdziesięciu członków ABU stanowi gwarancję jakości, bezpieczeństwa i wiarygodności finansowej. Jako członek ABU, ICE Agency jest okresowo sprawdzana przez Instytucję Audytową, aby zagwarantować nasz stały poziom jakości.

NEN 4400-1

NEN 4400-1 jest niezależnym znakiem jakości dla agencji pracy tymczasowej nadzorowanym przez Stitching Normering Arbeid (Rejestr Standardów Pracy, zwany dalej SNA). W związku z tym, NEN 4400-1 zaczęło pełnić rolę dobrze znanego RIA, RIV, SFT, SVU oraz instytutów VRO.

Stichting Normering Arbeid

Znak jakości z ramienia rejestru SNA certyfikowanych agencji pracy tymczasowej oraz podwykonawców gwarantuje między innymi posiadanie solidnej administracji (kadrowej) oraz wypłacanie terminowo odpowiednich kwot podatków z tytułu wynagrodzeń oraz/lub podatków od sprzedaży oraz to, by ich pracownicy posiadali uprawnienia do pracy w Holandii. Tym znakiem jakości chronią oni swoich klientów jak najbardziej przed konsekwencjami odpowiedzialności za niezapłacone podatki z tytułu płac i od sprzedaży oraz przed znacznymi karami grzywny za pracę z udziałem osób, które nie są uprawnione do wykonywanie pracy w Holandii i których tożsamość nie została ustalona lub które przyjęły fałszywą tożsamość.