Welkom!                                                                                                                                                                        

Geweldig dat je bij Ice Agency B.V. komt werken.

Ice Agency B.V.  is aangesloten bij branche organisatie ABU, hét keurmerk voor betrouwbaar flexwerk! Als goed werkgever willen wij jou voordat je voor Ice Agency B.V.  gaat werken graag informeren over een aantal zaken.

 In deze brief informeren wij jou over:

  •  Werk en beloning
  •  Huisvesting
  •  Vervoer
  •  Registratie in Nederland
  •  Zorgverzekering

 

Werk en beloning

Voordat je naar Nederland komt weten wij vaak nog niet exact bij welke opdrachtgever je gaat werken.
De exacte informatie over het bedrijf, de functie, kwalificaties, arbeidstijden en beloning ontvang je vlak voor aanvang van het werk.
De werkzaamheden zullen voornamelijk in de productie, in – en ompak, technische en agrarische sector zijn. De meest voorkomende functies zijn inpak, productie en algemene functies.
De aanvangsbeloning hiervoor ligt op € 13,68 bruto per uur exclusief vakantiegeld en vakantiedagen. De arbeidsduur zal gemiddeld, gemeten over 13 weken, minimaal 30 uur zijn. In de eerste week/weken kan dit wat minder zijn.

Huisvesting

Als je bij Ice Agency B.V. komt werken heb je de keuze om zelf voor huisvesting zorg te dragen, of gebruik te maken van huisvesting die Ice Agency B.V. je kan aanbieden. Wanneer je er voor kiest om huisvesting van Ice Agency B.V. te gebruiken, dan is hier in principe een maximale duur van 3 jaar aan verbonden. (short- en midstay) Na de periode van 3 jaar wordt er van uitgegaan dat je voldoende wegwijs bent geraakt in Nederland en dat je zelf voor huisvesting kunt zorgdragen. Uiteraard kan je er al eerder voor  kiezen zelf je huisvesting te regelen.

Voor huisvesting via Ice Agency B.V. betaal je per week  tussen € 122,00 en € 152,00 afhankelijk van het type kamer. Deze kosten zullen, met in achtneming van wet- en regelgeving worden ingehouden op jouw salaris. Zoals je zult begrijpen zijn in onze huisvesting leef en huisregels van toepassing. Deze regels vind je in de woning en in de overeenkomst die wij met jouw afsluiten voor gebruik.

Alle huisvesting die Ice Agency B.V. ter beschikking stelt is SNF gecertificeerd. Voor meer informatie over het keurmerk ga je naar: normeringflexwonen.nl. Voor klachten kun je terecht bij een door Ice Agency B.V. aangewezen contactpersoon. Mochten wij de klacht niet afdoende oplossen dan kun je daarvoor ook bij deze website terecht. 

Als je zelf zorgdraagt voor huisvesting is het van belang dat je rekening houdt met de afstand van jouw woning naar het bedrijf waar je zult werken. Zelf huisvesting regelen kan onder andere via een verhuurmakelaar of via een woningcorporatie. Meer informatie hierover is te vinden op het internet.

Vervoer

Ice Agency B.V.  organiseert desgewenst jouw woon/werkverkeer. Binnen een straal van 10 kilometer is het in Nederland gebruikelijk dat je deze afstand per fiets aflegt. Indien gewenst kunnen deze door Ice Agency B.V. ter beschikking worden gesteld tegen betaling van een waarborgsom. Ook als je zelf zorgdraagt voor huisvesting is deze regeling van toepassing.

Registratie in Nederland

Iedereen die in Nederland werkt dient te beschikken over een Burger Service Nummer (BSN). Als je nog geen BSN hebt kun je deze gelijk met het inschrijven in het Register Niet Ingezetenen (RNI) verkrijgen. Desgewenst kunnen wij je hierbij ondersteunen. Inschrijven in het RNI is een verplichting.
Als je van plan bent langer dan vier maanden in Nederland te blijven of als je na vier maanden nog in Nederland verblijft ben je verplicht je in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP).

 Meer informatie hierover vind je hier:

Er zijn diverse mogelijkheden voor het volgen van cursussen Nederlands via de gemeente als je ingeschreven staat in het BRP. Informatie hierover vind je op de website van jouw gemeente.

Zorgverzekering

Als je in Nederland werkt ben je verplicht een Nederlandse (basis) zorgverzekering af te sluiten. Wij bieden je aan om dit  via Ice Agency B.V. te doen. Wij hebben een collectieve zorgverzekering afgesloten bij Hollandzorg, bij deze verzekering heb je geen eigenrisico. De kosten hiervoor zijn € 35,58 per week. Je kunt er ook voor kiezen om zelf een zorgverzekering af te sluiten bij een willekeurige andere  zorgverzekeraar. In dat geval moet je ons een kopie van jouw zorgpas of polis laten zien. Wij moeten namelijk vaststellen of jij verzekerd bent voor zorgkosten.

Klachten over onze dienstverlening, zowel in het wervingsproces als tijdens het dienstverband kan je melden bij jouw coördinator of via info@iceagency.nl. Meer hierover kun je vinden in onze personeelsgids.

 Door ondertekening van dit document verklaar je dat:

  •  Je deze informatie ruim voor aanvang van deze werkzaamheden hebt ontvangen.
  • Je geheel vrijwillig gekozen hebt voor Ice Agency B.V. als werkgever.
  • Er in het wervingsproces geen wederdienst in welke vorm en door wie dan ook  is gevraagd.
  • Je vrijwillig hebt kunnen kiezen voor de manier waarop je gehuisvest wordt en of je wel of niet gebruikt maakt van de aangeboden zorgverzekering.