Sophia Vreugdenhil

Dyrektor Generalny ICE Agency
sophia.vreugdenhil@iceagency.nl

Sanne Stoop

Kierownik Operacyjny
sanne.stoop@iceagency.nl

Marga Pennings

Opiekun Klienta
marga.pennings@iceagency.nl

Piotr Gostkiewicz

Starszy Job Coach
servicedesk@iceagency.nl

Justyna Szewczyk

Starszy Rekruter/Job Coach
rekrutacja@iceagency.nl

Iustin Mocanu

Starszy Job Coach
servicedesk@iceagency.nl

Rafal Rokosa

Job Coach
servicedesk@iceagency.nl

Sinziana Sumanariu

Job Coach / Rekruter
sinziana.sumanariu@iceagency.nl

Anamaria Pascu

Job Coach / Rekruter
anamaria.pascu@iceagency.nl

Peter Roks

Zarzadca obiektow
peter.roks@iceagency.nl

Edwin Grootscholten

Dyrektor Generalny EG Personeelsdiensten
edwin.grootschoolten@eg-personeel.nl

Leon Grootscholten

Dyrektor Operacyjny EG Personeelsdiensten
leon.grootscholten@eg-personeel.nl

Ronald de Boer

Specjalista ds. ICT
ronald.deboer@eg-personeel.nl

Ingrid Zuidgeest

Kierownik finansowy
ingrid.zuidgeest@eg-personeel.nl

Rob Jansen

Kierownik Obiektu
facility@eg-personeel.nl

Kiona van der Burg

Asystentka ds. Płac i Administracji
kiona.vanderburg@eg-personeel.nl

Anita van Wingerden

Kierownik ds. Nieobecności
verzuim@eg-personeel.nl